Pravila

Festival ima dve sekciji: študentske filme in redni program. Filme izbere Selekcijska komisija, ki jo imenuje organizator.

Zasnovi festivala ustrezajo filmski ali video izdelki, ki obravnavajo etnološko, antropološko, sociološko tematiko ali tematiko kulturnih študij v najširšem smislu in so bili narejeni največ tri leta pred aktualnim festivalom DEF.

Ogledne kopije filmov sprejemamo prek spletnih storitev za prenašanje datotek, na primer Dropbox ali Vimeo.

Ogledna kopija naj ima angleške ali slovenske podnapise, če govorni jezik v filmu ni angleški ali slovenski.

Avtorje prosimo, da zagotovijo kakovostni format svojega filma za festivalsko projekcijo, ki ga lahko prevzamemo s strežnika prek spleta ali FTPja.

Selekcijska komisija lahko zavrne filme, ki jih ni mogoče kakovostno predvajati zaradi tehničnih napak medija.

Festival ne izplačuje projekcijskih honorarjev.

Poslane ogledne in festivalske kopije ostanejo v zbirki organizatorja za uporabo v raziskovalne namene.

Prijava poteka do 1. oktobra tekočega leta festivala.

Če ne morete zagotoviti spletnega prenosa filma, kopijo pošljite na:

Avdiovizualni Laboratorij
Inštitut za slovensko narodopisje
ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana