Kontakti

Avdiovizualni laboratorij
ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

E-pošta: manca.filak@zrc-sazu.si
Tel: ++386 1 4706 346

Direktor festivala
Manca Filak

Organizacijski odbor
Miha Peče
Manca Filak

Programski odbor
Naško Križnar
Miha Peče
Manca Filak
Sarah Lunaček

Organizatorji

Člani

caffe logo

Podpornik

slovenska kinoteka logo