Več o filmu

The Go-Between, Afar of Ethiopia

Izviren naslov The Go-Between, Afar of Ethiopia

[mlsid]

Policijo obvestijo o uboju ženske in to je nov primer za Husseina Hayia. Islamsko pastirsko ljudstvo Afarijci živijo na pašnih območjih severovzahodne Etiopije. Nekateri so se naselili v mestih in trgovskih središčih, kjer je etiopska vlada navzoča s policijo in z drugimi vladnimi uradniki. Številni Afarijci združujejo oba načina življenja: živijo v mestih, a vzdržujejo tesne stike s svojimi nomadskimi sorodniki. Hussein Hayie ima državno službo kot uradnik za mir in varnost. Njegova naloga je oceniti, ali mora neki incident kot kazensko zadevo obravnavati policija ali se primer lahko prepusti starešinam klanov, da jo rešijo na tradicionalen način. Afarijska politična organizacija temelji tako na ozemlju kot na sorodstvu. Politične ustanove si prizadevajo za družbeni nadzor in reševanje sporov. Pogosto za pomoč prosijo plemenske vodje, še preden se kakšna obrobna zadeva lahko zaostri.

[mlsid]
Avtor/ji Frode Storaas, Rolf Scott, Kassa Getachew
Raziskava (0)
Snemalec (0)
Ton (0)
Montaža (0)