Več o filmu

Swamp dialogues

Izviren naslov Dialoguri de baltă

[mlsid]

Delta Donave v Romuniji – »zadnje zatočišče Evrope« – je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. A medtem, ko si odgovorni zelo prizadevajo za zaščito biološke raznovrstnosti, v glavnem spregledajo stiske lokalnih skupnosti. Družboslovci trdijo, da travmatična narava močvirja zelo otežuje življenje vaščanov. Vendar, ali je res kriva narava? Film temelji na obsežni terenski raziskavi o ustvarjanju divjine v Biosferskem rezervatu Delta Donave. S skrbno »montažo argumentov«, ki v celoti sloni na filmskem jeziku, film predstavlja antropološko analizo, ki razmišlja o epistemološkem vprašanju produkcije znanja v družbenih vedah.

Napovednik povezava

[mlsid]
Avtor/ji Ildikó Plájás
Raziskava Ildikó Plájás
Snemalec Ildikó Plájás
Ton Ildikó Plájás
Montaža Ildikó Plájás