Več o filmu

I Shot My Love

Izviren naslov I Shot My Love

[mlsid]

[mlsid]
Avtor/ji Tomer Heymann
Raziskava Tali-Shamir Werzberger
Snemalec Tomer Heymann
Ton (0)
Montaža Ido Mochrik