Več o filmu

A Good Day’s Work

Izviren naslov Et godt Dagsverk

[mlsid]

Film prikazuje vsakdanje življenje v nizkopražnem programu Dagsverket, ki ponuja delo osebam, ki imajo težave z odvisnostjo. Zaposluje jih na prostovoljni in prožni osnovi, kjer lahko odvisniki od mamil začnejo delati kadar koli zmorejo in želijo ter so deležni koristi od sodelovanja v delovni skupnosti. Film omogoča razumeti, kaj prihod v Dagsverket in sodelovanje pri delu pomenita za vključene osebe, in predstavlja alternativno podobo o odvisnikih od mamil kot o sposobnih, voljnih in iznajdljivih posameznikih.

[mlsid]
Avtor/ji Siren Hope and Kirsti Sarheim Anthun

Siren Hope ima magisterij in doktorat iz vizualne antropologije z Norveške arktične univerze (UiT). V Indiji in na Norveškem je posnela več etnografskih filmov in se v sklopu doktorskega študija udeleževala participatornih videoprojektov v sodelovanju s socialnimi delavci in delavkami ter mladino, ki jo pestijo socialne in zdravstvene težave. Trenutno dela kot raziskovalka na Norveški univerzi za znanost in tehnologijo (NTNU), na kateri uporablja video v kontekstu aplikativnih družbenih in zdravstvenih raziskav.
Kirsti Sarheim Anthun je magistrirala iz medicinske antropologije in dosegla doktorat iz socialne antropologije, ta čas pa je višja raziskovalka na Oddelku za zdravstvo na SINTEF, neodvisni norveški raziskovalni organizaciji. Njeno strokovno področje so raziskave javnega zdravja, dinamik moči, sistemov vladanja, opolnomočenja, participacije in zdravstvenih storitev. Njene raziskovalne metode vključujejo uporabo fotografije, filma, etnografskih študij, participatornih opazovanj in študij primera.

Raziskava Kirsti Sarheim Anthun and Siren Hope
Snemalec Siren Hope
Ton Siren Hope
Montaža Siren Hope