Več o filmu

Rehoused

Izviren naslov Umgesiedelt

[mlsid]

Tako tu živiva je zgodba o dveh ženskah, ki sta izgubili svoja domova in celotno domače mesto. Pripoveduje o mučnih postopkih njune prisilne selitve zaradi širitve dnevnega kopa na zahodu Nemčije. Je ganljiva pripoved o prizadevanju, da si ustvarita nov dom, o tem, kako se borita z neizmerno izgubo in kako se spominjata starega doma. Poleg njunih osebnih zgodb film prikazuje tudi sterilnost novega mesta, čeprav je navidez zgrajeno po načrtu starega zgodovinskega Borschemicha. Predstavlja pa tudi počasno propadanje starega mesta, ki čaka na dokončno rušenje.

[mlsid]
Avtor/ji Mario Sturny
Raziskava Mario Sturny
Snemalec Mario Sturny
Ton Mario Sturny
Montaža Mario Sturny