Program 2020

Prizorišče
Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, Brežice

 

TOREK, 10. marec

9.00

Otvoritev
Nagovor: Miha Peče, vodja DEF, in Alenka Černelič Krošelj, predsednica SED

I. SKLOP POSVETA
Moderator: Naško Križnar

9.15
Snemanje tuareških porok v Nigru: različni vidiki reprezentacije
Sarah Lunaček (FF, Univerza v Ljubljani)

9.45
Ljubiteljska filmska ustvarjalnost kot del slovenske filmske arhivske dediščine
v Arhivu Republike Slovenije
Tatjana Rezec Stibilj (Slovenski filmski arhiv)

10.15
Odmor

10.30
Pomen najdenih filmskih in videoposnetkov v etnologiji
Naško Križnar

Filmi iz vrečke
Naško Križnar, 32’29”, 2020

11.30
»Tak ti je tu blu«. Pogled s kamero v minule čase
Davor Lipej

12.00
Diskusija

12.30
Kosilo

II. SKLOP POSVETA
Moderator: Sarah Lunaček

14.00
Kamera na terenu kao dokument i eksperiment: Projekt Pazi što jedeš Laboratorij u Istri
Tanja Kocković Zaborski (Etnografski muzej Zagreb), Tihana Rubić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Matija Kralj

Ravioli/Rafioli
Produkcijski tim Pazi što jedeš Laboratorij, 17′, 2017

Kampanjola
Produkcijski tim Pazi što jedeš Laboratorij, 12′, 2019

14.50
Problemi kratke forme
Miha Peče (ZRC SAZU)

Blog+Film
Neža Vodopivec, PŠVE, 14′, 2015

Butik
Veronika Zavratnik, PŠVE, 12′, 2017

15.25
Diskusija

 

SREDA, 11. marec

III. SKLOP POSVETA
Moderator: Miha Peče

9.00
Mleko, kafe in sir: Razmislek o vizualni etnografiji
Špela Ledinek Lozej (ZRC SAZU)

Mleko, kafe, sir
Špela Ledinek Lozej, 10′, 2019

9.30
O raziskovalnem pomenu videogradiva in načinu njegove dokumentarne obdelave na primeru posnetkov iz Ukev v Kanalski dolini
Mojca Ravnik

10.00
Odmor

10.15
Boris Kuhar, filmska dediščina in način prezentacije v muzeju
Nadja Valentinčič Furlan (SEM)

10.45
Vizualna etnografija obiranja tobaka v Bolgariji
Manca Filak (ZRC SAZU)

11.15
Diskusija

12.00
Kosilo

IV. SKLOP POSVETA
Moderator: Sarah Lunaček

13.30
Participativna fotografija v raziskavah z otroki
Barbara Turk Niskač (ZRC SAZU)

14.00
Izzivi rabe fotografije v muzejih pri vključevanju pripadnikov ranljivih skupin
Urša Valič

14.30
Diskusija

I. SKLOP POSVETA
Moderator: Naško Križnar

14.45
Etnografski film in njegova vloga na čezmejnih etnoloških delavnicah Palčave šiše
Marko Smole

Lautari
Rasim Karalić, 88′, 2019