Več o filmu

Matjaž from the Market place

Izviren naslov Matjaž s tržnice

[mlsid]

Matjaž Dernovšek je pridelovalec sadik iz Pirnič, kjer deluje njegovo zelenjavarsko družinsko podjetje. V filmu je prikazana njegova dnevna pot na ljubljansko tržnico in delovni dan na tržnici.

[mlsid]
Avtor/ji Nuša Hauser, Barbara Sosič, Natalija Šepul

Snemalec Nuša Hauser, Barbara Sosič, Natalija Šepul
Ton Nuša Hauser, Barbara Sosič, Natalija Šepul
Montaža Nuša Hauser, Barbara Sosič, Natalija Šepul