Več o filmu

Master Debeljak’s Sieves and Riddles

Izviren naslov SITA IN REŠETA MOJSTRA DEBELJAKA

[mlsid]

Hiša v Gružanski ulici v Beogradu je še danes središče za produkcijo in distribucijo suhe robe v Srbiji. Naslednik mojstra Cvara, Ivan Debeljak, nadaljuje z obdelavo in popravili sit v delavnici, v kateri je kot mojster delal že njegov oče. Ves čas je v stiku z mojstri in izdelovalci suhe robe iz Ribniške doline v Sloveniji. Večkrat obišče tudi sorodnike v Slatniku, na Mali Slevici in v Žlebiču. Ivan je tudi glasbenik, zbiratelj starih gramofonov in plošč, je član ekumenskega zbora Cirila in Metoda in član Društva Sava, kjer se družijo v Beogradu živeči Slovenci in njihovi potomci.

[mlsid]
Avtor/ji Dragomi Zupanc
Raziskava Polona Rigler Grm, Muzej Ribnica
Snemalec Jovan Jekić
Ton Aleksandar Zoričić
Montaža Nikola Stankić