Več o filmu

Valley of Sighs

Izviren naslov Valea Plangerii

[mlsid]

Med letoma 1942 in 1945, v času Antonescujevega režima, je bilo 25.000 romunskih Romov izgnanih v Transnistrio, območje med Dnjestrom in Bugom. Polovica jih je umrla zaradi mraza, lakote ali nasilne smrti. Film prikazuje rekonstrukcijo tragičnega dogajanja v času romskega holokavsta v Dolini vzdihljajev. Posnetki polj, rek in starih kmetij v vaseh deportirancev so polni čustvenih spominov preživelih Romov in ukrajinskih domačinov, ki z žalostjo in sočutjem pripovedujejo o deportaciji Romov. Film spreminja današnjo, navidez nedolžno pokrajino v antropološki prostor spomina, solz in vzdihljajev.

[mlsid]
Avtor/ji Mihai Andrei Leaha, Andrei Crisan, Iulia-Elena Hossu

Snemalec Mihai Andrei Leaha, Andrei Crisan
Ton Tamas Szekely
Montaža Andrei Crisan