Več o filmu

Somewhere between

Izviren naslov Negde između

[mlsid]

Film prikazuje raznolikost, značilnosti in navade srbsko-sirske družine. Razlike med srbsko in sirsko kulturo, pa tudi podobnosti, poglede in izkušnje z vojno, kar vse je stalno prisotno v pogovorih in intervjujih. Filmska pripoved je bogata s terenskimi intervjuji, poglablja se v dnevna opravila, slikovito kaže pripravo hrane in nam uspešno približa obe kulturi.

[mlsid]
Avtor/ji Milica Milošević, Nina Mladenović, Anđela Dostanić