DEF 2024. Vabilo k prijavi

V okviru Dnevov etnografskega filma 2024 delovna skupina za etnografski film Slovenskega
etnološkega društva pripravlja posvet s filmskim programom Avdiovizualne in druge
večnačinske raziskave v etnologiji in antropologiji. Namen posveta je pregled raznovrstnih
vidikov produkcije in rabe avdiovizualnih ter večnačinskih raziskav v etnologiji in
antropologiji, s poudarkom na delu študentov in študentk diplomskega, magistrskega in
doktorskega študija ter mlajše generacije raziskovalk in raziskovalcev, ki so nedavno
zaključili_e študij.

Več o vsebinskih okvirih posveta in pogojih prijave si lahko preberete v prilogi.

Rok prijave je 15. januar 2024. Možna je tudi prijava etnografskega filma s pogovorom po
projekciji. Gre za metodološki simpozij, zato ni siceršnjih tematskih omejitev.
Dogodek bo potekal 29. in 30. marca 2024 v Prešernovi dvorani ZRC SAZU. Udeležba na
posvetu je brezplačna.

Organizatorji posveta so Slovensko etnološko društvo, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC
SAZU in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.