About movie

Ethnographic film as a didactic tool

Original title Etnografski film kot učni pripomoček

[mlsid]

Visual footage with commentary – The film presents four independent units that were part of the project ‘Computer music teaching’ (accessible at:
https://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/index_slo.html). Short films present some of Slovenian folk instruments (friction drum, bark horn, cow bell, and church bell) and demonstrate how the film is very convenient medium also for didactic presentation of folk instruments. Separate parts of the instrument, its materials, the process of making, the sound of the instrument, its use and functions are didactically represented with photo, video, and music material and with accompanying text.

[mlsid]
Author/s Urša Šivic

English – Urša Šivic:
Znanstvena sodelavka – diplomirana muzikologinja, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1998), magistrica znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2002), doktorica znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2007).
Področja znanstvenega delovanja:
etnomuzikologija, slovenska ljudska glasba, ponarodela pesem, zborovska glasba, priredbe slovenskih ljudskih pesmi v popularni glasbi, koledništvo, terensko raziskovanje, vplivi institucionalnih meril na ljudsko petje.
Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:
članica izvrsilnega odbora Slovenskega muzikoloskega drustva.

Research Urša Šivic
Photography Urša Šivic
Sound Urša Šivic
Editing Urša Šivic