About movie

Britje glist

Original title Britje glist

[mlsid]

Film prikazuje britje glist – zdravilsko prakso, ki so jo v Sloveniji v preteklosti izvajali precej pogosto, posebej na vasi, kjer je primanjkovalo zdravnikov. Nespečnost, nemirnost, glavoboli in neješčost so bili prepoznani kot simptomi prisotnosti telesnih glist. Ljudje s posebnimi znanji so znali te gliste odstraniti iz telesa. Film orisuje zdravilsko prakso v času in prostoru. Odlika filma je multivokalnost, saj prakso spoznamo skozi pripovedi izvajalke in ljudi, ki so
se s tovrstno prakso srečali oz. so je bili deležni. Film med drugim omogoči gledalcu tudi vpogled v skrbno varovana znanja, ki so se prenašala iz roda v rod, v sam potek in izvedbo zdravilske prakse britja glist Film je nastal pri vajah vizualne antropologije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

[mlsid]
Author/s Nika Jamnikar, Jaka Šuligoj

(0)

Research Nika Jamnikar
Photography Nika Jamnikar
Sound Nika Jamnikar
Editing Jaka Šuligoj