About movie

Making “šintel”

Original title Izdelovanje \”šintelnov\”

[mlsid]

English – Šinkelni so značilna kritina v alpskem območju. Surovina za šinkelne je smrekov les. Osnova je smrekov čok, dolg okoli 110 cm. Izdelovalec ga razcepi na več segmentov (muzelnov) in uporabi dva zunanja pasova v širini okoli 10 cm, jedro debla pa zavrže. Iz muzelnov cepi šinkelne na posebnem stolu. Pomaga si s šitlerco in lesenim ali gumijastim batom. Šinkelne poveže jih v snope in posuši na zraku. Peter Kos pokriva s svoji šinkelni strehe v Avstriji in v Sloveniji, zlasti na cerkvenih stavbah.

[mlsid]
Author/s Naško Križnar

English – Naško Križnar se je rodil 25. maja 1943 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral iz etnologije in arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1972 se je zaposlil v Goriškem muzeju v Novi Gorici kot kustos etnolog. Od leta 1983 je bil zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU kot vodja Avdiovizualnega laboratorija, ki ga je pomagal ustanoviti. Posveča se študiju metodologije vizualnih raziskav in proizvodnji vizualnih zapisov kulture. Na FF UL je vodil predmet Vizualna antropologija do leta 2001. Od leta 2002/2003 je bil nosilec izbirnega predmeta Vizualne raziskave na FHŠ UP. V podiplomskem programu Antropologija na FDV UL od leta 2004 do 2009 je bil nosilec izpitnega predmeta Vizualna antropologija. Od leta 1997 dalje pripravlja vsako leto Poletno šolo vizualnega za raziskovalce, učitelje in študente humanistike ter družboslovja. Pri Slovenskem etnološkem društvu pripravlja vsako leto mednarodne Dneve etnografskega filma skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Research Martina Piko Rustia
Photography Križnar Naško
Sound Križnar Naško
Editing Peče Miha