About movie

Modern MIddle- class Society?

Original title Meščan današnjega časa?

[mlsid]

English – Raziskava sodobnega meščanstva, ki je potekala v Celju, je izvirala iz zgodovinopisnih spoznanj in na podlagi »tradicionalnih etnoloških« izhodišč. Kljub temu pa je bila vseskozi antropološko usmerjena na mesto kot današnji življenjski prostor. Meščani so bili obravnavani kot vrednotna kategorija v kateri se zrcalijo določeni sodobni življenjski nazori in stili katerih elemente lahko najdemo tudi v »tradicionalnem meščanstvu«. Če lahko pred drugo svetovno vojno govorimo o meščanstvo kot o široko in kolektivno prepoznanem družbenem sloju, je danes meščanstvo povsem individualen koncept. Namesto o sloju lahko govorimo o stanju duha, oz. o odločitvi posameznika kakšne bivanjske prvine bo vnašal v svoj način življenja v neki skupnosti, ki lahko prebiva v mestu ali izven njega. Vrednote izhajajo in tradicionalnih nazorov, vendar v ospredje ne postavljajo več izobrazbo in premoženje, pač pa družbeno angažiranost.

[mlsid]
Author/s Aleš Šega, Sebastjan Weber

English – Aleš Šega, rojen leta 1962 v Celju. Samostojni snemalec in član DSFU. Kot direktor fotografije, snemalec ali režiser je sodeloval pri več kot 100 projektih različnih producentov (dokumentarni filmi, TV reklame, promocijski in namenski filmi, TV serije in reportaže). Je stalni zunanji sodelavec TV Slovenija, ukvarja pa se tudi z lastno produkcijo. Režiral je dokumentarne filme V svetu lutk (1994), Kaj se skriva pod klobukom (1998), Figaro za vse čase (2003), dokumentarno oddajo Azerbajdjan (2005) ter video filme Flosarji 2000 (2001), Živeti v Celju (2003) in Kamnarska hiša (2004). Sebastjan Weber, etnolog in kulturni antropolog, zaposlen kot kustos v Muzeju novejše zgodovine Celje. Z avidovizualnim se ukvarja v okviru muzejske avdiovizualne zbirke katere skrbnik je in pri svojem terenskem delu pri katerem, kadar je le mogoče, uporabi metodo AV dokmunetiranja. Do sedaj je kot plod raziskav za muzejske razstave nastalo že kar nekaj muzeoloških filmov med katerimi sta bila, Zgodbe taksistov (2009) ter Med tradicijo in načinom življenja: Ljubenske potice, cvetnonedeljske butarce z Ljubnega (2010), že predstavljena na festivalu DEF.

Research Ana Beno Vrtovec, Ana Bezek
Photography Aleš Šega
Sound Aleš Šega
Editing Jaka Kovačič