Media coverage 2018

Media reports about festival, authors and films.

Zrcalnik, ZRC SAZU (scientific blog by ZRC SAZU). Agata Tomažič.

http://zrcalnik.zrc-sazu.si/ziveti-in-snemati-v-gorskem-svetu/

MMC, RTV Slovenija (web portal of national television). P.G.

http://www.rtvslo.si/kultura/film/ziveti-v-gorskem-svetu-dnevi-etnografskega-filma-se-zazirajo-v-visave/447979

Dnevnik (newspaper).

https://www.dnevnik.si/1042803689/kultura/film/dnevi-etnografskega-filma-2018-o-zivljenju-v-gorah