About movie

Narrations integrated into the second part of the permanent exhibition of the SEM. Fairy tales, wisdoms, life stories…2007

Original title Pripovedi v sklopu drugega dela stalne razstave SEM. Pravljice, modrosti, življenjske zgodbe… 2007

[mlsid]

(Ethnographic Footage with commentary) – English – Predstavila bom tri zvrsti pripovedi: pravljice, modrosti in življenjske zgodbe, ki smo jih posneli za drugi del stalne razstave Jaz, mi in drugi, Podobe mojega sveta. Pravljice in ljudske modrosti bomo predvajali v sklopu zaključne vsebine razstave. Avtorica koncepta celotne razstave in vsebinska avtorica njenega uvodnega in zaključnega dela mag. Janja Žagar je snemanje in montažo pripovedi prepustila podpisani. Mag. Daša Koprivec, ki je skupaj z dr. Markom Frelihom soavtorica predzadnjega razstavnega sklopa Človek v razmerju do sveta, raziskuje Aleksandrinke za doktorsko disertacijo, nekatere njihove pripovedi pa bo vključila tudi na stalno razstavo.

I. Pravljice. Skupna dolžina 9 minut.
-Naslov neznan, pripoveduje Fanči Vidmar, julija 2007 na Vojskem po snela Nadja Valentinčič Furlan.
-Bog je svet delil, Svetemu Petru se ni ljubilo pobrati podkve, pripoveduje Marija Cvetek iz Srednje vasi v Bohinju, maja 2007 v Ljubljani posnela Nadja Valentinčič Furlan.
-Deček, ki je imel rad oblake, mit o stvarjenju sveta I in II, pripoveduje Ljuba Jenče iz Dolenje vasi pri Cerknici, januarja 2008 v Ljubljani posnela Nadja Valentinčič Furlan.
Prva je ljudska pripovedovalka, druga je slavistka in etnologija, ki ljudsko blago zapisuje, pripoveduje in tudi interpretira, tretja je profesionalna pripovedovalka.

II. Življenjske modrosti. Skupna dolžina 6 minut.
-Ana Zablatnik, Bilnjovs, Avstrijska Koroška, sprašuje Mojca Račič, posnela junija 2007 v Bilnjovsu Nadja Valentinčič Furlan.
-Ashike Biakeddy, Arizona, Združene države Amerike, junija 2007 v Ljubljani posnela Nadja Valentinčič Furlan.
Posneli smo po enega pripovedovalca iz Slovenije, iz zamejstva in iz sveta. Večinoma smo začeli z življenjsko zgodbo in se potem usmerili v življenjske modrosti, spoznanja in vrednote. Tuji pripovedovalec govori v Dine oz. Navajo jeziku, vsebina bo dostopna s podnapisi v slovenskem in angleškem jeziku.

III. Življenjska zgodba. Skupna dolžina 4 minute.
-Alberta Gregorič, Prvačina, Raziskava in pogovor Daša Koprivec, oktobra 2007 v Prvačini posnela Nadja Valentinčič Furlan.
Referentka bo predstavila koncept, »raziskavo terena«, metodologijo in način snemanja, spregovorila bo tudi o načinu predvajanja na razstavi.

[mlsid]
Author/s Nadja Valentinčič Furlan

English – Nadja Valentinčič Furlan,
muzejska svetovalka, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, anglistka. V SEM zaposlena kot kustodinja za etnografski film od leta 2000.
Področja delovanja:
vizualne analize, avdiovizualni medij v muzeju in na razstavah, življenjske zgodbe, interpretacija filmskega gradiva.

Research Nadja Valentinčič Furlan
Photography Nadja Valentinčič Furlan
Sound Nadja Valentinčič Furlan
Editing Nadja Valentinčič Furlan