About movie

Feast of Corpus Christi

Original title Tejlovo

[mlsid]

English – Četrtek po nedelji Sv. Trojice je praznik presv. Rešnjega Telesa – telovo. Na ta dan slavi Cerkev spremenitev kruha v Kristusovo telo, kot jo je Jezus prvič opravil v četrtek pred svojo smrtjo na križu. V Bogojini se je še ohranilo postavljanje brezovih vej ob poti, kjer gre procesija in postavljanje štirih oltarjev ob poti. Ker v procesiji nesejo Najsvetejšega, v tem času zanj gorijo na oknu sveče. Razširjena je vera, da so veje, mimo katerih gre procesija, blagoslovljene in da vsebujejo obrambno moč proti ujmam, streli in nezgodam. Vsak si brezovo vejico odlomi, tudi šopek rož in jih odnese domov, da varuje hišo. Posneli smo dogajanje priprav brezovih vej – odhod v gozd, iskanje in sekanje vej, prihod domov; okraševanje poti/vasi z brezovimi vejami, priprava oltarjev. S kamero smo spremljali eno družino, ob njej pa še ostale vaščane in vaški dogodek.

[mlsid]
Author/s Jelka Pšajd

English – Jelka Pšajd
je višja kustodinja etnologinja v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota, rojena 29. 7. 1973 v Kranju. Kot etnologinja proučuje nematerialno in materialno kulturo preteklega načina prazničnega in vsakdanjega življenja v Pomurju. Posebno jo zanima zbiranje nematerialne dediščine (pripovedke, vraže, različna znanja, šege …) njena »poklicna ljubezen« pa je raziskovanje, zbiranje in zapisovanje življenjskih zgodb Prekmurcev, Štajercev in Porabcev (osebne stiske, zakonsko življenje žensk, doživljanje menstruacije kot tabu teme, življenjske zamere …). Od leta 2003 je z zunanjim sodelavcem (Studio Černi iz Murske Sobote) dokumentirala več dogodkov in dejavnosti – sodeluje kot scenaristka in režiserka oziroma strokovni vodja pri snemanju: Zdravljenje zvörčenega otroka, življenjska pripoved Ilonke Cifer na Goričkem, življenjska pripoved Ilonke Braunstein v Porabju, Žganje lončarske posode, Priprava kovinskih delov za leseno kolo, Izdelava lesenega kolesa za voz, Napeljevanje preje na statve in tkanje, Izdelava pričeske »konty«, Oča je nej ščeo, ka bi šao za farara, Tejlovo, Counali so me remenkaš (sodelovanje s SEM), Vedra.

Research Jelka Pšajd
Photography Boris Černi
Sound Boris Černi
Editing Ludvik Rogan, Jelka Pšajd