About movie

Vedra – carnival in Ženik

Original title Vedra – pustna prireditev na Ženiku

[mlsid]

Visual footage with commentary – Vedra is a carnival, organised in villages of the commune Sv. Jurij ob Ščavnici on Shrove Saturday that has lately spread also to villages outside the commune (e.g. Drakovci, Berkovci). A special feature of the performances, some are as old as 120 years, is vedra/štrjak– wine measure or wooden barrel of wine, which is consumed in one evening. In Ženik visitors are served pickled cabbage with sausage for supper, Jože Čuš reads village chronicle with comic additions, masks are given awards, the hosting family is chosen for the following year, and finally they dance for the fat turnip, holding their legs high. Every performer should be wearing an apron. We’ve filmed inviting to vedra with the family Novak, and what is going on at the family Čuš, who are invited, and the vedra carnival.

[mlsid]
Author/s Jelka Pšajd

English – Jelka Pšajd je višja kustodinja etnologinja v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota, rojena 29. 7. 1973 v Kranju. Kot etnologinja proučuje nematerialno in materialno kulturo preteklega načina prazničnega in vsakdanjega življenja v Pomurju. Posebno jo zanima zbiranje nematerialne dediščine (pripovedke, vraže, različna znanja, šege …) njena »poklicna ljubezen« pa je raziskovanje, zbiranje in zapisovanje življenjskih zgodb Prekmurcev, Štajercev in Porabcev (osebne stiske, zakonsko življenje žensk, doživljanje menstruacije kot tabu teme, življenjske zamere …). Zadnja leta se precej ukvarja z rokodelskimi obrtmi in domačimi dejavnostmi. Od leta 2003 je z zunanjim sodelavcem (Studio Černi iz Murske Sobote) dokumentirala več dogodkov in dejavnosti – sodeluje kot scenaristka in režiserka oziroma strokovni vodja pri snemanju: Zdravljenje zvörčenega otroka, 2003; življenjska pripoved Ilonke Cifer na Goričkem, 2003; življenjska pripoved Ilonke Braunstein v Porabju, 2005; Žganje lončarske posode, 2003; Priprava kovinskih delov za leseno kolo, 2003; Izdelava lesenega kolesa za voz, 2003; Napeljevanje preje na statve in tkanje, 2003; Izdelava pričeske »konty«, 2005; Oča je nej ščeo, ka bi šao za farara, 2007; Tejlovo, 2007; Counali so me remenkaš (sodelovanje s SEM), 2007; Vedra, 2008; Büjraštvo na Muri, 2008; Rokodelske delavnice Craftattract, 2008; Zatou, ka san Goričanec, 2008; Pozor, državna meja, 2008.

Research Jelka Pšajd
Photography Robert Berden, Ludvik Rogan
Sound Ludvik Rogan
Editing Ludvik Rogan, Jelka Pšajd