About movie

Vesna, Mozaični portret kot del razstave

Original title Vesna, Mozaični portret kot del razstave

[mlsid]

Filmski mozaik Vesna je portret petindvajsetletne podiplomske študentke iz Granta v zgornjem delu Baške grape, ki je navezana na dom in vaško skupnost, kot vrednote pa našteje ljubezen, (mir), denar, naravo in delo. Filmski mozaik je interaktivno dostopen na dotikalnem ekranu v izteku druge stalne razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta Slovenskega etnografskega muzeja (to je razstava o človeku in njegovemu umeščanju v svet). Osnovni izziv je bil, kako avdiovizualni medij kreativno uporabiti za raziskavo identitet izbrane osebe in koncept razstave parafrazirati na nivoju posameznika. Intelektualni okvir je torej koncept razstave, katerega avtorica je Janja Žagar, seveda prilagojen realnosti izbrane osebe, cilja pa sta dva:
1. obiskovalce spodbuditi k razmisleku o sebi in drugih, kar je tudi sicer namen razstave, in
2. privabiti obiskovalce v aktivno vlogo, da sami prispevajo portret bližnjega človeka ali avtoportret, seveda v avdiovizualnem mediju, torej vzpostaviti dvosmerno AV komunikacijo.
Vesnine identitete smo v skladu z mozaično strukturo razstave ponudili v mozaični obliki, poleg tega pa avtorjem tako puščamo odprte možnosti glede strukture njihovega filma. Interaktivna vsebina Vesna vsebuje kratkih klipov, ki odgovarjajo na osnovna vprašanja o posameznih Vesninih identitetah. Barvna skala na desnem robu nakazuje povezavo s sedmimi
razstavnimi vsebinami. Nekatere vsebine so govorne, nekatere temeljijo na opazovanju Vesninih dejavnosti in komunikacij, nekatere so preplet obojega. Zgoraj levo večja ikona
Bistvo v dveh minutah prinaša povzetek vsebine. Ta kratki koncentrat je identičen vabljivčku (teaserju) o Vesni na spletni strani muzeja http://www.etno-muzej.si/sl/sem-v-gibanju-ogled, ki vsebuje tudi vabilo za snemanje portretov izbrane osebe.

[mlsid]
Author/s Nadja Valentinčič Furlan

(0)

Research Nadja Valentinčič Furlan
Photography Nadja Valentinčič Furlan, Peter Paul Crepaz, Jaka Kleč
Sound Nadja Valentinčič Furlan, Peter Paul Crepaz, Jaka Kleč
Editing Nadja Valentinčič Furlan