About movie

Koprivski razgovori

Original title Koprivski razgovori

[mlsid]

Leta 2009 je Milko Matičetov praznoval devetdesetletnico. Ob tej priložnosti je v Koprivi in v Krajni vasi nastal kolaž izjav krajanov o spominih na slavnega rojaka. Izbor govornikov je bil naključen, kot so kamero vodila srečanja z ljudmi na cesti, v vinogradu, na dvoriščih in v notranjosti hiš. Čeprav Milka Matičetovega ni na sliki, izjave krajanov prikličejo pred gledalčeve oči njegovo podobo in tudi podobo kulturnega okolja, v katerem je bil Matičetov rojen.

[mlsid]
Author/s Naško Križnar

Rojen leta 1943 v Ljubljani. Etnologijo in arheologijo je končal na Filozofski fakulteti UL l. 1970. Od l. 1972 do 1983 je delal kot kustos etnolog v Goriškem muzeju v Novi Gorici. Od l. 1983 je zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, sprva kot vodja Avdiovizualnega laboratorij, od l. 1999 je sodelavec raziskovalnega programa Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu in vodja sekcije Avdiovizualni laboratorij ISN.
V obdobju od 1985 do 1990 je bil glavni in odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Doktorat UL l. 1996. Kot gostujoči docent je predaval Vizualno antropologijo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, zdaj predava Vizualne raziskave na FHŠ UP v Kopru in Vizualno antropologijo v okviru Medfakultetnega podiplomskega magistrskega študija na FDV. Vsako leto vodi Poletno šolo vizualnega v Novi Gorici. Je član mednarodne Komisije za vizualno antropologijo pri IUAES (International union of anthropological and ethnological sciences).

Research Naško Križnar
Photography Naško Križnar
Sound Naško Križnar
Editing Miha Peče