About movie

Kože in zvonci, Maskirana bitja med Alpami in Mediteranom

Original title Pelli e Campanacci, Figure mascherate tra Alpi e il Mediterraneo

[mlsid]

Avtor je predstavil kolaž o maskiranih bitjih, ki se v Sloveniji, na Hrvaškem in
v Italiji pojavljajo v zimskem času, od decembra do februarja:
• Krampus, Ponteba, Furlanija, Italija, december 2004
• Miklavževanje s parkeljni, Rateče, Slovenija, december 2001
• Otepovci, Srednja vas v Bohinju, Slovenija, december 2001
• Pust, Soppada / Plodn, Italija, karneval 2002, 2004
• Pustovi, Drežnica, Slovenija, februar 2002
• Zvončari, Mučići, Istra, Hrvaška, karneval 2006

[mlsid]
Author/s Roberto Dapit

Rojen v Italiji. Obiskoval osnovno šolo na Trbižu in gimnazijo v Vidnu. L. 1986 diplomiral na videmski univerzi s področja germanske filologije. Po diplomi je v Parizu delal kot učitelj italijanskega jezika. Na Institut National de Langues et Civilisations Orientales v Parizu je študiral slavistiko, zlasti slovenski jezik. Na univerzi La Sorbonne – Paris III je leta 1991 magistriral iz jezikoslovnih znanosti na področju jezikov z ustnim izročilom na temo Dialekti in kultura Beneške Slovenije. Leta 2004 je na ljubljanski univerzi doktoriral na področju jezikoslovja s temo Rezijanska toponomastika. Doktorsko delo je bilo nagrajeno z Zlatim znakom ZRC za leto 2004. Na Oddelku za romanske jezike in književnosti Univerze v Ljubljani je od l. 1992 do 2000 poučeval furlanski jezik in od l. 1994 do 2000 tudi italijanski jezik. Leta 2000 je postal zunanji sodelavec ISN. Na na Univerzi v Vidnu/Udine poučuje slovenski jezik in književnost, na tržaški univerzi, na oddelku za prevajanje in tolmačenje pa prevajanje iz slovenščine v italijanščino. Je član znanstvenega sveta CIP-a (Centro Internazionale sul Plurilinguismo) pri Univerzi v Vidnu; je sourednik zbirke Zakladnica slovenskih pripovedi in član mednarodnega uredniškega sveta zbornika Traditiones.
Raziskuje ljudsko kulturo (ustno izročilo, šege in verovanje) in jezikovno podobo (krajevna in osebna imena) v Reziji, Beneški Sloveniji in Furlaniji. Osnova njegove raziskovalne dejavnosti je terensko delo in intenzivna videodokumentacija.

Research Roberto Dapit
Photography Roberto Dapit
Sound Roberto Dapit
Editing Roberto Dapit