About movie

Time of Aliquot Parts

Original title Čas alikvotnih delcev

[mlsid]

English – V filmu ČAS ALIKVOTNIH DELCEV asociativni tok raznoterih kadrov deli estetiko s posebno vizualno antropologijo. Preplet kinematografskih kodov in pod kodov, kot da deli celoto brez ostankov in zavrtinči pretekli in sedanji čas, med naravo in civilizacijo, med tradicijo in urbano kulturo, med skupnost in posameznika v en sam samcat prelet. Ta v svoji paradigmatični kategoriji izbire prisvoji in uredi posnetke arhiva iz Slovenskega etnografskega muzeja v novo optično in fonološko sled poetičnega prostora spomina. Ali kot je zapisala avtorica recenzije Majda Širca v zgibanki o filmu pod naslovom “SEM že 90 let” : \”Če si na področju etnologije že celih devetdeset let inštitucija, ki zbira, preučuje, shranjuje, opisuje in prikazuje zgodbe sveta, človeka, identitet, spomine, doživetja, običaje, ljudi in podobe mojega ali tvojega sveta, pomeni, da tkeš zven časa in zlitje prostora. Tako kot tisti skoraj neslišni alikvotni glasbeni toni, brez katerih ni sozvočja in tudi ne ključne barve osnovnega tona. In prav plastenje časa in prostora, kulture in nature, podobe in zvoka – prav nalaganje in hkrati razgaljanje spominjanja – je ključ filma, ki je nastal ob devetdesetletnici SEM …”

[mlsid]
Author/s Miha Vipotnik

Miha Vipotnik je interdisciplinarni in multimedijski umetnik, slikar in televizijski / filmski režiser. Sodobno kulturo razume kot večplastno in kompleksno strukturo arhivskih gradiv in gleda na umetnost kot na pomemben del ustvarjanja zgodovine. Leta 1976 je diplomiral iz slikarstva in leta 1979 končal podiplomski študij videa in televizije na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Med letoma 1987 in 1991 je študiral MFA, Film and Live Action na California Institute of the Arts v Los Angelesu. Od leta 2002 predava o kreativnem videu na ustvarjalnih delavnicah v Mongoliji, na Hrvaškem, v Kirgiziji, Libanonu in Ljubljani. Prav tako poučuje dokumentarni video na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in eksperimentalni film, umetniški video in produkcijo interdisciplinarnih instalacij na Faculté des Beaux‐Arts et des Arts appliqués na Univerzi USEK v Libanonu. Miha Vipotnik je avtor številnih interdisciplinarnih projektov in multimedijskih video instalacij.

Research SEM
Photography Stalni razstavi SEM
Sound Marjan Šijanec
Editing Miha Vipotnik, Marko Cotič