About movie

Making pail

Original title Izdelovanje škafa

[mlsid]

English – Niko Korenjak je po očetu podedoval veščino izdelovanja lesenih škafov, veder in sodov. Škaf izdela iz smrekovih dog, ki jih sam nacepi in eno leto suši na zraku. Doge najprej v posebne rezilnem stolu poreže z dvoročnima rezilnikoma, jih poobla na velikem obliču in sestavi v provizoričnem železnem obroču. Nato izdela obroča iz aluminijastega traku, leseno dno in izdolbe utor pri dnu škafa. Ko vstavi dno v utor in ponovno pričvrsti obroča, je škaf končan.

[mlsid]
Author/s Naško Križnar

Naško Križnar se je rodil 25. maja 1943 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral iz etnologije in arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1972 se je zaposlil v Goriškem muzeju v Novi Gorici kot kustos etnolog. Od leta 1983 je bil zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU kot vodja Avdiovizualnega laboratorija, ki ga je pomagal ustanoviti. Posveča se študiju metodologije vizualnih raziskav in proizvodnji vizualnih zapisov kulture. Na FF UL je vodil predmet Vizualna antropologija do leta 2001. Od leta 2002/2003 je bil nosilec izbirnega predmeta Vizualne raziskave na FHŠ UP. V podiplomskem programu Antropologija na FDV UL od leta 2004 do 2009 je bil nosilec izpitnega predmeta Vizualna antropologija. Od leta 1997 dalje pripravlja vsako leto Poletno šolo vizualnega za raziskovalce, učitelje in študente humanistike ter družboslovja. Pri Slovenskem etnološkem društvu pripravlja vsako leto mednarodne Dneve etnografskega filma skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Research Martina Piko Rustia
Photography Križnar Naško
Sound Križnar Naško
Editing Peče Miha