About movie

Making fence

Original title Postavljanje plota

[mlsid]

English – Tradicionalne plotove v Selah / Zell-Pfarre so postavljali preden se je začela spomladanska paša. V gozdu so nasekali smrekov ali macesnov les za kole in tanjše smrekove veje za rinke. Rinke so pletli v hiši. Na leto so izdelali več tisoč rink. Za plot so uporabili krajnike, ki so ostali po razrezu hlodovine. V filmu Franci Mak p.d. Kuheljnov prikazuje cel postopek postavljanja plota.

[mlsid]
Author/s Križnar Naško

Naško Križnar se je rodil 25. maja 1943 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral iz etnologije in arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1972 se je zaposlil v Goriškem muzeju v Novi Gorici kot kustos etnolog. Od leta 1983 je bil zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU kot vodja Avdiovizualnega laboratorija, ki ga je pomagal ustanoviti. Posveča se študiju metodologije vizualnih raziskav in proizvodnji vizualnih zapisov kulture. Na FF UL je vodil predmet Vizualna antropologija do leta 2001. Od leta 2002/2003 je bil nosilec izbirnega predmeta Vizualne raziskave na FHŠ UP. V podiplomskem programu Antropologija na FDV UL od leta 2004 do 2009 je bil nosilec izpitnega predmeta Vizualna antropologija. Od leta 1997 dalje pripravlja vsako leto Poletno šolo vizualnega za raziskovalce, učitelje in študente humanistike ter družboslovja. Pri Slovenskem etnološkem društvu pripravlja vsako leto mednarodne Dneve etnografskega filma skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Research Martina Piko Rustia
Photography Križnar Naško
Sound Križnar Naško
Editing Peče Miha