Event Schedule

March 5th, 10 am; Slovene ethnographic museum (map)
Niko Kuret Awards’ Ceremony

March 7th, 10 am; Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (map)
The Fly in the Nordic Eye. Ethnographic film, visual anthropology, and the Nordic Anthropological Film Association (NAFA)
Peter I. Crawford, Professor of Visual Anthropology, UiT – The Arctic University of Norway

Wed / Sre - 6.3. Thu / Čet - 7.3. Fri / Pet - 8.3. Sat / Sob - 9.3.
14:00
An Extraordinary Wedding
Rosita Henry, Daniela Vavrova, 2018, 55 min. Western Highlands, Papua New Guinea
An Extraordinary WeddingAn Extraordinary Wedding is a film about contemporary marital exchanges in the Western Highlands of Papua New Guinea. The film presents the complex relationships entangled in the web of bride-price exchanges associated with a particular marriage, characterized as extraordinary by many of the participants. The film asks the viewer to reflect upon the significance of such exchanges in relation to globalization, modernity and social change. Through still frame and direct speeches captured during the ceremonies, the film seeks to draw viewers into the events as participants.

Nenavadna poroka
Rosita Henry, Daniela Vavrova, 2018, 55 min. Western Highlands, Papua New Guinea
Nenavadna porokaNenavadna poroka je film o sodobnih poročnih menjavah v Zahodnem višavju Papue Nove Gvineje. Občinstvu predstavi kompleksne odnose, ujete v mrežo plačil za neveste in posledičnih porok, ki jih mnogi opisujejo kot nenavadne. Film izzove premislek o pomenu tradicionalnih praks v odnosu do globalizacije, sodobnosti in družbenih sprememb. S pomočjo podob in neposrednega govora, zajetega na ceremonijah, gledalca povleče v vlogo prisostvujočega.
Celo asteroidi niso sami
Jón Bjarki Magnússon, 2018, 17 min. Germany
Celo asteroidi niso samiKot tavajoči asteroidi se gibljemo skozi prostor: nikoli povsem sami, na poti kujemo vezi. Stotine tisočev spletnih igralcev rudari, trguje in se vojskuje v širnih digitalnih galaksijah, daleč, daleč proč od sveta, kot ga poznamo. V gromozanskem sovražnem vesolju New Edna ne moreš zaupati nikomur. Kako skleniti prijateljstvo v črnini? Preplet izkušenj štirinajstih igralcev spletne večigralske igre Eve Online nam bo razkril presenetljivo sposobnost spletnih iger, da ustvarijo skupnosti in premostijo praznine med nami.

Even Asteroids Are Not Alone
Jón Bjarki Magnússon, 2018, 17 min. Germany
Even Asteroids Are Not AloneLike roaming asteroids we move through space: never alone, forming deep bonds along the way. Hundreds of thousands of online gamers mine, trade and fight their way through computer-generated galaxies far, far away from the world as we know it. In the vast and hostile world of New Eden, no one can really be trusted. How to make friends in the cold depths of space? Weaving together the experiences of fourteen Eve Online players we reveal a striking story about the ability of online games to forge communities and bridge the void between us.

Kamelja dirka
Isabelle Carbonell, 2018, 24 min. Qatar
Kamelja dirkaVeč kot človeško in živalsko senzorično doživetje v štirih delih na temo kameljih dirk v Katarju z obvezno udeležbo robotskih džokejev.

The Camel Race
Isabelle Carbonell, 2018, 24 min. Qatar
The Camel RaceA more-than-human & animal sensorial experience in four takes, on the sport of camel racing in Qatar, complete with robot jockeys.

Disertacija
Miroslav Stambolsky, 2018, 16 min. UK
DisertacijaDisertacija dva meseca sledi Lauri, študentki tretjega letnika antropologije, ki piše disertacijo na temo vloge glasbe v družbenih gibanjih in feminističnem aktivizmu. Film predstavi primer utelešenega procesa raziskovanja, njegovo izkustveno in praktično stran; obenem pa odgovarja hegemoničnim reprezentacijam etnografskih raziskav, ki jih producirajo uveljavljeni antropologi, v katerih se pogosto prikazujejo kot junaki.

Dissertation
Miroslav Stambolsky, 2018, 16 min. UK
DissertationIn Dissertation, I follow Laura, a third-year anthropology student making her dissertation on the role of music in social movements and feminist activism, for a period of two months. The film presents an account of embodied performance of research, by depicting its experiential and practical sides. Dissertation is also a response to the hegemonic representations of ethnographic research by seasoned anthropologists in the field, often depicted as heroes.
16:00
At the Crossroads
Savyasachi Anju Prabir, 2017, 48 min. Uttarakhand, India
At the CrossroadsNestled in the Himalayan range of Uttarakhand in India, Kalap may soon receive its first motor road. Until then, the village continues sitting 10 kilometres uphill on foot from the nearest traffic connection. The film delves into the perspective of the people of Kalap, who've been negotiating their own path of sustainable living for generations. With increasingly available access to the world beyond, will there be a gradual shift in the social and cultural values of their community? Kahan Ka Raasta is an immersive journey across time and space, into the everyday reality of Kalap. It transpires at the pace of the village life, uncovering its many curious facets.

Na razpotju
Savyasachi Anju Prabir, 2017, 48 min. Uttarakhand, India
Na razpotjuV Indiji, visoko v himalajskem gorovju Uttarakhand, bo vasica Kalap morda kmalu dobila prvo cesto. Do takrat še naprej domuje 10 kilometrov pešpoti navkreber od najbližje prometne povezave. Film razkrije perspektivo ljudi, ki v Kalapu že generacije ohranjajo sonaraven način življenja. Se bo sedaj, ko se svet onkraj končno odpira, za družbo Kalapa in njene vrednote vse spremenilo? Na razpotju je doživeto potovanje skozi prostor in čas v vsakdanjo realnost Kalapa. Poteka v ritmu vaškega življenja in razkriva njegove zanimivosti.
Wives
Lisbet Holtedahl, 2017, 85 min. Cameroon, Nigeria
WivesAlhajji Ibrahim was an Islamic scholar, serving as judge at the Sultanate of Ngaoundéré in Northern Cameroon for 46 years. Wives follows Alhajji during the final years of his life, focusing on the relationships within a polygamous family from the perspective of the many wives and their husband. Shot during the years 1997-2001 and edited over 15 years later, the film presents a way of life typical of the societies and cultures of the Borno and Adamaoua provinces (Nigeria and Cameroon), where people living far from the capital struggle to adapt to modern education, suffering marginalization and increasing poverty. In recent years, the region has been under constant threat of the Boko Haram insurgency.

Žene
Lisbet Holtedahl, 2017, 85 min. Cameroon, Nigeria
ŽeneAlhajji Ibrahim je bil islamski učenjak, ki je 46 let služil kot sodnik sultanata Ngaoundéré v severnem delu Kameruna. Film spremlja Alhajjija med poslednjimi dnevi življenja, z osebnim uvidom v razmerja znotraj poligamne družine, kot jih izpričujejo žene in njihov mož. Posnet med letoma 1997–2001 in zmontiran 15 let pozneje, dokumentarec prikaže način življenja družb in kultur provinc Borno in Adamaoua (v Nigeriji in Kamerunu), kjer prebivalstvo daleč od prestolnic pestijo težave s prilagajanjem na moderno izobraževanje, vse večja revščina in marginalizacija. V zadnjih letih je regija tudi pod stalnim udarom ekstremističnih upornikov skupine Boko Haram.
Da Hillsook Wedeen
Hope Strickland, 2018, 17 min. Shetland, Scotland, UK
Da Hillsook WedeenŠetlandski otoki so kraj neizprosne narave, verovanj v nadnaravno in prvinskih zvokov. Film odkriva pripovedništvo in družbeno domišljijo šetlandskih ljudi. Folklorna pripovedka, ki tke niti brezčasnosti: iz zametkov zgodovinske travme se glasovi žena razlegajo prek generacij. Kaj pomeni biti ženska, zapuščena na obali?

Da Hillsook Wedeen
Hope Strickland, 2018, 17 min. Shetland, Scotland, UK
Da Hillsook WedeenShetland is a place of wild unforgiving landscapes, supernatural beliefs and a soundscape barely altered over time. The film explores storytelling and social imagination in Shetland. The folklore tale Da Hillsook Wedeen has a timeless quality: unfolding from historical trauma forward, through generations of women's voices. What does it mean to be a woman left on the shore?

Pevci za duše
David Delgado San Ginés, 2017, 60 min. Madrelagua, Gran Canaria, Spain
Pevci za dušeŽe dolga stoletja se enkrat na leto Ranchos de Animas iz Arbejalesa in Valsequilla zberejo v podeželskem zaselku Madrelagua (Kanarski otoki) k molitvi s prepevanjem za duše v vicah in okrog sebe ustvarijo katarzično okolje, ki spominja na neki drugi čas. Njihove daritve in petje povežejo svet živih in spomin na mrtve z nevidnimi nitmi človečnosti. Kanarski pevci so eni zadnjih svojega reda na stari celini.

Singers of Animas
David Delgado San Ginés, 2017, 60 min. Madrelagua, Gran Canaria, Spain
Singers of AnimasOnce a year, for centuries, the Ranchos de Animas of Arbejales and Valsequillo gather in the rural neighbourhood of Madrelagua (Canary Islands) to pray, singing for the souls in purgatory and summoning around them a cathartic environment typical of another age. Almsgiving makes singing into an invisible thread between the world of the living and the memory of the dead. These Canarian Cantadores are among the last of their kind in Europe.
Harbour of the Past
Lotte Haase, 2018, 19 min. Netherlands
Harbour of the PastAn observational short documentary about one of the last undeveloped streets of Amsterdam: Harbour Street. In large warehouses people trade second-hand goods and restore old objects and vehicles, such as army trucks and antique trams. The film follows the 80-year old Loe, for whom Harbour Street is his daily habitat. Not for much longer, though. Inevitably, the warehouses must make way for apartment flats. With pain in his heart Loe starts clearing out his workspace. Harbour of the Past is a film about future and past, keeping and throwing away, cherishing and letting go.

Pristan preteklosti
Lotte Haase, 2018, 19 min. Netherlands
Pristan preteklostiKratek observacijski dokumentarec o eni izmed poslednjih ulic v Amsterdamu, ki jih še ni pogoltnil urbani razvoj: o ulici Harbour. V velikih skladiščih ljudje izmenjujejo rabljene stvari in restavrirajo starine, kot so vojaški tovornjaki in stari vagoni. Osrednji protagonist je 80-letni Loe, ki mu ulica pomeni osnovno življenjsko okolje. A ne za dolgo ... Neizogibno se bodo skladišča kmalu umaknila novim stanovanjem. Z bolečino v srcu začne Loe pospravljati delavnico. Pristan preteklosti je film o prihodnosti in preteklosti, hranjenju in metanju proč, čaščenju in pozabi.

Faces of the Wilderness
Tiia Grøn, 2016, 31 min. Kilpisjärvi, Finland
Faces of the WildernessOn a roadless journey through the barren lands of Finnish Lapland, the traveller seeks shelter and companionship to share their story. The film revolves around a small wilderness hut and its surrounding landscape. Trough meetings with the people roaming the area in different ways, we learn about the character of the place as ascribed by its dwellers and passers-by. The wilderness affords different experiences to the different groups that use it, and sometimes their wishes might be contradictory. Is the feral land really as empty and isolated as it seems, and why do people find this place so special?

Obrazi divjine
Tiia Grøn, 2016, 31 min. Kilpisjärvi, Finland
Obrazi divjineNe brezcestnem potovanju skozi golo pokrajino finske Laplandije popotnik išče zatočišče in sogovornika, da bi z njim podelil svojo zgodbo. Žariščna točka filma je majhna baraka v divjini. Ob srečanjih z ljudmi, ki iz različnih razlogov tavajo tu naokoli, spoznamo značaj tega prostora, kot ga soustvarjajo bivajoči in mimoidoči. Narava različnim ljudem pomeni različna izkustva, njihove želje so si včasih lahko v popolnem nasprotju. Je ta divjina res tako prazna in samotna, kot se zdi, in zakaj se ljudem zdi tako posebna?
18:00
Changa ponovno
Peter Biella, Leonard Kamerling, 2016, 60 min. Tanzania
Changa ponovnoChanga ponovno je zgodba o starešini ljudstva Masaji, o Toretu ole Koisengeju, prikazana z dveh bregov 30-letnega časovnega prepada. Odkar je bil antropolog Peter Biella prvič pri njem, tri desetletja tega, se je Toretovo življenje povsem spremenilo. Tedaj je imel šeststo glav živine, veliko čredo, ki so jo leta bolezni zdesetkala na borih dvajset glav. Svet masajskih pastirjev se je skrčil. Vlada Tanzanije jih sili, da se naseljujejo v vaseh in opuščajo nomadsko življenje.

Changa Revisited
Peter Biella, Leonard Kamerling, 2016, 60 min. Tanzania
Changa RevisitedChanga Revisited is the story of a Maasai elder, Toreto ole Koisenge, observed from two points in time across a thirty-year divide. His life has changed drastically since anthropologist Peter Biella first visited his homestead, over three decades ago. Then, he had a herd of six hundred cattle, now decimated down to twenty by years and disease. The world of the Maasai shepherds is shrinking, the Tanzanian government forces them to settle in permanent villages, ending their seasonal cattle migrations.
After Prayers
Simone Mestroni, 2018, 62 min. Jammu, Kashmir, India
After PrayersRoutine violence and muezzins' calls to prayer shape the time-flow of daily life in Indian Kashmir. Almost 30 years have passed since the start of the armed struggle, and notwithstanding a widespread frustration, the controversial dream of Kashmir's independence, along with the nightmare of the conflict, is still alive and kicking.

Po molitvi
Simone Mestroni, 2018, 62 min. Jammu, Kashmir, India
Po molitviVsakdanje nasilje in mujezinovi klici k molitvi usmerjajo tok časa v Kašmirju v Indiji. Skoraj 30 let je že od začetkov oboroženega upora, a kljub vsesplošni frustraciji so kontroverzne sanje o neodvisnosti Kašmirja ter z njimi nočna mora konflikta še vedno polne življenja in smrti.
Teorija sreče
Gregory Gan, 2014, 82 min. Russia, Ukraine
Teorija srečeV samotni vasici blizu ukrajinskega mesta Harkov majhna, a strastna skupinica bije ideološki boj. Njeno orožje so motike in lopate, cepini in grablje, usmerjene proti prsti. Govorijo z retoriko politične poezije, ki stremi po prebujenju množic. Njihov namen: univerzalna sreča. Z začetki v letu 1980, pod vodstvom sedaj že pokojnega guruja, so bili člani skupine rekrutirani še kot najstniki ter so se odrekli alkoholu, mamilom in spolnosti. Rekruti delajo na farmi, kjer skrbijo za krave, konje in prašiče. Pravijo si PORTOS, akronim za Poetical Association for the Development of a Theory of Universal Happiness – pesniško združenje za razvoj teorije univerzalne sreče. Avtor, vseprisoten na ekranu, v filmu reflektira izkušnjo postati član gibanja. Skozenj stečejo konflikti tega izkustva, sreča se z osamljenostjo, odtujenostjo, izgubo in žalovanjem, vpetim v kompleksno zgodbo, ki se razteza prek tem moči, podrejanja, trpljenja in samoizpolnitve.

The Theory of Happiness
Gregory Gan, 2014, 82 min. Russia, Ukraine
The Theory of HappinessIn a remote village outside the city of Khiarkov, Ukraine, a small but passionate group of people are fighting an ideological war. Their weapons are hoes and shovels, pickaxes and spades turned against the soil. Their rhetoric is political poetry meant to enlighten the masses, their goal universal happiness. Started in the late 1980s under the leadership of a now deceased guru, group members were recruited as teens and had to renounce alcohol, drugs and sexual intimacy. Recruits work on a farm, tending after cows, horses and pigs. They call themselves “PORTOS,” the Poetical Association for the Development of a Theory of Universal Happiness. In this film, the filmmaker, whose presence is ubiquitous on screen, reflects on what it means to become a participant in the group, allowing the main conflicts of the narrative to run through him. In the process he encounters loneliness, estrangement, grief and loss, weaving together a complex story that explores the themes of power, subordination, hardship and fulfilment.
Yen Ching
Yinan Wang, 2018, 64 min. USA
Yen ChingObservacijski dokumentarec Yen Ching prikazuje družinsko dinamiko v kitajski restavraciji z istim imenom. Film je intimen pogled na Chena, tipičnega lastnika kitajske restavracije v ZDA, in na njegove otroke, ki zasledujejo ameriški sen na povsem samosvoje načine. Yen Ching osvetli življenje priseljenca in njegovo dilemo. Iz povsem različnih razlogov si nobeden od njegovih sinov ne želi nadaljevati klasične kitajske/kitajsko-ameriške tradicije, po kateri se od potomcev pričakuje, da prevzamejo družinski posel.

Yen Ching
Yinan Wang, 2018, 64 min. USA
Yen ChingYen Ching is a 60-minute documentary taking a human look at the family dynamics in a Chinese restaurant of the same name. With intimate insight, the film presents Chen, a typical Chinese restaurant owner, and his children who pursue their very different American dreams. Yen Ching sheds light on the Chinese expatriates' life as he explores his dilemma. For very different reasons, neither of his sons wants to follow the traditional Chinese/Chinese-American path where children are expected to take over the family business.
20:00
OPENING CEREMONY DEF 2019

OTVORITEV DEF 2019

Dežela ljubezni
Liivo Niglas, 2016, 78 min. West Siberia, Russia
Dežela ljubezniDežela ljubezni je dokumentarec o jelenih, nafti, politiki in poeziji. Pripoveduje zgodbo Jurija Velle, nenetskega rejca severnih jelenov in pesnika, ki živi v tajgi Zahodne Sibirije in skuša dokazati, da lahko en sam človek kljubuje pogoltnim silam, ki uničujejo okolje domačinov. Za Vello je dežela ljubezni območje gozdne tundre, kjer se vsako jesen parijo njegovi jeleni. Obenem je območje priljubljeno lovišče uslužbencev korporacije Lukoil, ki tam črpa nafto. Juri si že leta prizadeva, da bi lukoilovce nagnal iz dežele, saj hrup avtomobilov, streli lovskih pušk in vsesplošen trušč, ki ga povzročajo opiti delavci, moti parjenje njegovih jelenov. Pri preganjanju naftnih uslužbencev uporablja nenavadne taktike, kot sta snemanje njihovega početja in pisanje pikrih pesmi.

The Land of Love
Liivo Niglas, 2016, 78 min. West Siberia, Russia
The Land of LoveThe Land of Love is a documentary about reindeer, oil, politics and poetry. It tells the story of Yuri Vella, a Forest Nenets reindeer herder and poet who lives in the taiga of Western Siberia, trying to prove one person can stand against the great power destroying the environment of the natives. To Vella, the land of love is a piece of the forest tundra where each autumn his reindeer mate. It's also the favourite hunting grounds for employees of Lukoil, a corporation extracting oil in the region. For many years, Yuri has been trying to drive out the Lukoil people from the land where the noise of cars and rifle shots, and the ruckus caused by the boozing oil workers disturbs the mating of the reindeer. Yuri employs unusual resistance methods to chase the oil workers away, including filming the intruders and writing poems on the subject.
Sodobna džungla
Charles Fairbanks, Saul Kak, 2016, 72 min. Chiapas, Mexico
Sodobna džunglaZgodba dveh starostnikov v odročnem, podeželskem Chiapasu: Carmen živi skromno, a spokojno življenje na prsti, ki je pokopala njenega moža. Padel je za gibanje kmetov brez zemlje. Čeprav je šaman, ima Juan hude težave s kilo, ki je njegovi uroki ne zmorejo pozdraviti. Nasede šarlatanom, ki mu prodajajo zvarke in prehranska dopolnila. To je podoba sodobne džungle pred nejevernimi očmi občinstva.

The Modern Jungle
Charles Fairbanks, Saul Kak, 2016, 72 min. Chiapas, Mexico
The Modern JungleA narrative of two elders in a rural village in Chiapas: Carmen lives a frugal but peaceful life on a plot of land that cost her husband's life, lost fighting for the landless farmers' movement. Juan, though a shaman, suffers from a hernia his incantations cannot treat, and falls under the spell of charlatans who sell him nutritional supplements as medicine. This is ‘the modern jungle’ that appears before our unbelieving eyes.
Kot rosa na soncu
Peter Entell, 2016, 108 min. Ukraine
Kot rosa na soncuPred stoletjem so bili stari starši režiserja Petra Entella prisiljeni zbežati iz Ukrajine, dežele, ki sta jo pretresala vojna in bratomorno nasilje. Sto let pozneje se Entell ponovno sreča z uničujočim nacionalizmom. Ljudje še naprej morijo v imenu domovine, zastave, kulture, religije ... Spomin na grozodejstva, ki so jih utrpeli Židje, tatarski muslimani s Krimskega polotoka in pravoslavna populacija se prenaša z generacije na generacijo, z njim pa tudi strup sovraštva. Od ene kontrolne točke do druge nas Peter popelje od lojalistov Ukrajincev do proruskih separatistov. Njegov namen ni soditi, kdo je na pravi in kdo na napačni strani zgodovine – tu je poraženec človečnost sama. Sredi nesmiselnega nasilja se Kot rosa na soncu poda onkraj kulturnih, verskih in etničnih razlik, da se dokoplje do globokih človeških vezi, ki nas družijo pod kožo.

Like Dew in the Sun
Peter Entell, 2016, 108 min. Ukraine
Like Dew in the SunA century ago, the grandparents of film director Peter Entell were forced to flee Ukraine, a land torn apart by war and massacre. One hundred years later, Entell faces the same destructive nationalism. People continue to kill in the name of the motherland, flag, culture, religion … The memory of the atrocities suffered by the Jews, the Tatar Muslims of Crimea and the Orthodox population is transmitted from generation to generation, and with it the poison of hatred. Crossing checkpoints, Peter Entell takes us from the loyalist Ukrainians to the pro-Russian separatists. The purpose isn't to show who is right or wrong – humanity itself is defeated. In the midst of this senseless violence, Like Dew in the Sun transcends cultural, religious and national differences to uncover the deeper bonds that unite us all.

Wed / Sre - 6.3.

 • At the Crossroads
  16:00 - 18:00
 • Na razpotju
  16:00 - 18:00
 • Changa ponovno
  18:00 - 20:00
 • Changa Revisited
  18:00 - 20:00
 • OPENING CEREMONY DEF 2019
  20:00 - 20:30
 • OTVORITEV DEF 2019
  20:00 - 20:30
 • Dežela ljubezni
  20:00 - 22:00
 • The Land of Love
  20:00 - 22:00

Thu / Čet - 7.3.

 • Wives
  16:00 - 18:00
 • Žene
  16:00 - 18:00
 • After Prayers
  18:00 - 20:00
 • Po molitvi
  18:00 - 20:00
 • Sodobna džungla
  20:00 - 22:00
 • The Modern Jungle
  20:00 - 22:00

Fri / Pet - 8.3.

 • An Extraordinary Wedding
  14:00 - 16:00
 • Nenavadna poroka
  14:00 - 16:00
 • Da Hillsook Wedeen
  16:00 - 17:00
 • Da Hillsook Wedeen
  16:00 - 17:00
 • Pevci za duše
  17:00 - 18:00
 • Singers of Animas
  17:00 - 18:00
 • Teorija sreče
  18:00 - 20:00
 • The Theory of Happiness
  18:00 - 20:00

Sat / Sob - 9.3.

 • Celo asteroidi niso sami
  14:00 - 14:30
 • Even Asteroids Are Not Alone
  14:00 - 14:30
 • Kamelja dirka
  14:30 - 15:30
 • The Camel Race
  14:30 - 15:30
 • Disertacija
  15:30 - 16:00
 • Dissertation
  15:30 - 16:00
 • Harbour of the Past
  16:00 - 17:00
 • Pristan preteklosti
  16:00 - 17:00
 • Faces of the Wilderness
  17:00 - 18:00
 • Obrazi divjine
  17:00 - 18:00
 • Yen Ching
  18:00 - 20:00
 • Yen Ching
  18:00 - 20:00
 • Kot rosa na soncu
  20:00 - 22:00
 • Like Dew in the Sun
  20:00 - 22:00
No events available in slovenska_kinoteka category!