About movie

Ziljski prajtelj

Original title Ziljski prajtelj

[mlsid]

English – Na južnem Koroškem so poznani trije tipi cvetnonedeljske butarice ali prajtlja: ziljski, rožanski in podjunski. Hanca Kriesmayer je doma z Zilje, živi pa v Celovcu. Ziljski prajtelj izdeluje po napotkih pokojnega očeta in ga vsako leto na cvetno nedeljo nese v celovško stolnico, kjer jo je opazila etnologinja Martina Piko Rustia. Za snemanje filma je Hanca izdelovala prajtelj v Žihpoljah pri družini Popotnik, katere glava družine tudi izhaja iz Zilje. Pri delu ji je pomagala najmlajša domača hčerka Ana. Hanca je vodila snemanje vseh faz izdelave prajtlja in tudi komentirala svoje delo, kadar se ji je to zdelo potrebno.

[mlsid]
Author/s Martina Piko Rustia, Naško Križnar

English – Naško Križnar
rojen leta 1943 v Ljubljani. Etnologijo in arheologijo je končal na Filozofski fakulteti UL l. 1970. Od l. 1972 do 1983 je delal kot kustos etnolog v Goriškem muzeju v Novi Gorici. Od l. 1983 je zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, sprva kot vodja Avdiovizualnega laboratorij, od l. 1999 je sodelavec raziskovalnega programa Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu in vodja sekcije Avdiovizualni laboratorij ISN. V obdobju od 1985 do 1990 je bil glavni in odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Doktorat UL l. 1996. Kot gostujoči docent je predaval Vizualno antropologijo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, zdaj predava Vizualne raziskave na FHŠ UP v Kopru in Vizualno antropologijo v okviru Medfakultetnega podiplomskega magistrskega študija na FDV. Vsako leto vodi Poletno šolo vizualnega v Novi Gorici. Je član mednarodne Komisije za vizualno antropologijo pri IUAES (International union of anthropological and ethnological sciences).

Research Martina Piko Rustia
Photography Naško Križnar
Sound Naško Križnar
Editing Miha Peče