Živeti v gorskem svetu

6. in 7. marca bodo v Dvorani Zemljepisnega muzeja, GIAM ZRC SAZU (Gosposka ulica 16, Ljubljana) potekali Dnevi etnografskega filma 2018.

Predstavljeni bodo filmi o življenju in delu ljudi iz različnih gorskih okolij Evrope, s pogovori pa jih bodo pospremili tudi njihovi avtorji. Večina filmov se posveča v teh okoljih še ohranjenim načinom ekstenzivnega kmetijskega gospodarjenja – to je planinska paša in predelava mleka, spoznamo pa tudi medsebojne odnose, prakse in obredja, ki so zelo pomembni za te majhne in relativno izolirane skupnosti. Več informacij najdete v katalogu.

Prireditev organizira ekipa Dnevov etnografskega filma Slovenskega etnološkega društva v sodelovanju z Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Vljudno vabljeni.