About movie

Torkla

Original title Torkla

[mlsid]

English – Film prikazuje delo v oljarni Torkla v Šalari pri Kopru. Vincenc Hrabar in sin Andrej pripeljeta letni pridelek oljk in začne se postopek pridelave oljčnega olja z najsodobnejšo tehnologijo. Vidimo tehtanje, izsesavanje listja in pranje oliv, oljčni mlin, prešo in napravo za izločanje trdnih delce ter ločevalec olja in vode. Ko je stiskanje zaključeno, lastnik oljarne, po starem »torkle«, Franko Lisjak, pojasni postopek, ki smo ga gledali.

[mlsid]
Author/s Miha Peče

English – Miha Peče,
rojen leta 1972 v Ljubljani. Leta 2001 je končal študij sociologije kulture in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju etnografskega filma in videa, v katerega ga je v študentskih letih uvedel dr. Naško Križnar. Njegova glavna dejavnost, znotraj Avdiovizualnega laboratorija pri Inštitutu za slovensko narodopisje, je snemanje in montaža dokumentarnih enot, multimedijski projekti ter digitalizacija AVL arhiva. Je tudi avtor več kratkih eksperimentalnih filmov in so-organizator raznih prireditev povezanih z neodvisnim filmom. Veliko se posveča različnim oblikam filmskega izobraževanja, posebno mladinskega. Kot mentor sodeluje pri Poletni šoli vizualnega v Novi Gorici in pri občasnih seminarjih za srednješolce in študente.

Research Miha Peče
Photography Miha Peče
Sound Miha Peče
Editing Miha Peče