About movie

Presenc iz Vidre vasi

Original title Presenc iz Vidre vasi

[mlsid]

English – Maks Piko v Vidri vasi vsako leto izdeluje podjunski tip presenca, cvetnonedeljske butarice. Film prikazuje izdelavo presenca, ki vključuje rezanje vrbovih vej, izdelavo butarice in okraševanje s pušpanom, po katerega gre Piko z avtom v sosednjo vas Čirkovce. Film prikazuje vse delovne postopke in njihove podrobnosti. Na cvetno nedeljo prihajajo ljudje iz okoliških krajev s presenci v pliberško cerkev. Po maši duhovnik, mag. Ivan Olip, blagoslovi presence in vodi procesijo po Pliberku. Na Pikovem domu, pri Lajmižu, Maksova vnukinja in vnuk tečeta trikrat s presnecem okoli hiše, za srečo in blagoslov.

[mlsid]
Author/s Martina Piko Rustia, Nasko Križnar

English – Naško Križnar
rojen leta 1943 v Ljubljani. Etnologijo in arheologijo je končal na Filozofski fakulteti UL l. 1970. Od l. 1972 do 1983 je delal kot kustos etnolog v Goriškem muzeju v Novi Gorici. Od l. 1983 je zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, sprva kot vodja Avdiovizualnega laboratorij, od l. 1999 je sodelavec raziskovalnega programa Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu in vodja sekcije Avdiovizualni laboratorij ISN. V obdobju od 1985 do 1990 je bil glavni in odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Doktorat UL l. 1996. Kot gostujoči docent je predaval Vizualno antropologijo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, zdaj predava Vizualne raziskave na FHŠ UP v Kopru in Vizualno antropologijo v okviru Medfakultetnega podiplomskega magistrskega študija na FDV. Vsako leto vodi Poletno šolo vizualnega v Novi Gorici. Je član mednarodne Komisije za vizualno antropologijo pri IUAES (International union of anthropological and ethnological sciences).

Research Martina Piko Rustia
Photography Naško Križnar
Sound Naško Križnar
Editing Miha Peče