About movie

“When are we going to dress up again?”

Original title »Kdaj se bomo spet našémle?«

[mlsid]

Visual footage with commentary – In 2008, several women from the Sežana Society of Farm Women, who usually perform together in demonstrations of traditional farming activities at a variety of tourist events in the Karst, decided to revive buckwheat growing and the related work processes. Buckwheat was sown in a field with an area of around 10 ares, belonging to Ida Suban from Škofi near Komen. In early autumn a part of the buckwheat– only a handful of sheaves – was machine harvested to be used by the women in their performance at the open door day of the Lipica stud farm; they demonstrated the work processes and presented homemade buckwheat dishes. On St Luke’s Day, October 18th, they gathered in Škofi and manually harvested the rest of the buckwheat. The film record shows everything they did on this occasion: how they worked, what they chatted about, and what they laughed about. The captured present-day activity does not differ much from the same activity carried out half a century ago, when buckwheat was still part of the annual rotation system at farms. But the women, of course, did not miss out on the opportunity to dress up in traditional working clothes and enjoy a “reapers’ meal in the old fashion”.

[mlsid]
Author/s Inja Smerdel

English – Etnologinja Inja Smerdel, muzejska svetnica, je študij na ljubljanski Filozofski Fakulteti končala leta 1979 z delom Stensko okrasje – eden razpoznavnih znakov načina življenja (Problemi, 20, št. 9/10, Ljubljana 1982, pp. 48-61).Takoj po diplomi je stopila na strokovno pot kustosinje v Posavskem muzeju v Brežicah. Po začetnem ukvarjanju s posameznimi pojavi množične kulture – po študiji o stenskem okrasju je na primer v Brežicah napisala še krajšo monografijo o godbenikih pihalnega orkestra Kapelska godba (Kapele 1980) – je z letom 1980, ko se je zaposlila kot kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, postalo njeno raziskovalno področje ruralno gospodarstvo oziroma kultura gospodarskih načinov.V preteklih dveh desetletjih in pol se je tako posvečala še posebej raziskovanju posameznih gospodarsko kulturnih prvin (povečini takšnih, ki so bile premalo raziskane, oziroma zaradi svoje navidezne obrobnosti celo povsem neraziskane), čeprav so jo ob snovanju razstav začela vznemirjati tudi muzeološka vprašanja: tehtnejša izmed tovrstnih besedil sta na primer članka Razstava »Vetrnik (predmet – življenje)« in nekaj vzporednih misli muzejske etnologinje (Glasnik Slovenskega etnološkega društva, leto 21, št. 4, Ljubljana 1984, pp. 94-97), Etnološka razstava »Kam so vsi pastirji šli…« (miselno popotovanje od raziskave do razstave z nekaterimi obpotnimi postanki) (Glasnik Slovenskega etnološkega društva, leto 30, št. ¼, Ljubljana 1990, pp. 83-90; Da una ricerca etnologica ad una mostra: l’esempio di una mostra temporanea sulla pastorizia transumante, v: G. Bergamini, A. Ciceri, G.P. Gri (redig.), Atti del convegno internazionale di studi sui musei etnografici, Udine 1993, pp. 217-222) in študija Projekt, imenovan »Slovenski etnografski muzej« / The project called »The Slovene Ethnographic Museum« (Etnolog, 6, Ljubljana 1996, pp.17-58).Med letoma 1991 in 1995 je bila glavna urednica znanstvene periodične publikacije Slovenskega etnografskega muzeja Etnolog, od leta 1995 do 2005 pa direktorica tega muzeja, ki je vodila njegov program in prostorsko preobrazbo.

Research Inja Smerdel
Photography Inja Smerdel
Sound Inja Smerdel
Editing Boštjan Abram